การเตรียมการไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาค

การเตรียมการไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาค
1.โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละรายการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล นักเรียนและครู หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเขตด่วนเนื่องจากเขตฯ จะต้องโอนข้อมูลให้ จ.อ่างทอง ในวันที่ 20 พ.ย. 58

2.เขต จัดสถานที่พักให้ที่วัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ห่างจากตัวเมือง 15 ก.ม. ให้ ร.ร.ตรวจสอบสถานที่แข่งขัน วันแข่งขัน ที่เว็ป จ.อ่างทอง หากประสงค์พักที่เขตจัดให้ แจ้งจำนวนนักเรียน ครู ชาย หญิง วันที่เข้าพัก วันที่ออกที่พัก ให้เขตทราบภายในวันที่ 25 พ.ย. 58

3.ลำดับการแข่งขันระดับภาค ลำดับที่ 34