สื่อหนังสั้นเรื่อง ” เงิน ” โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านพระเพลิง

ครู บุคลากรและนักเรียน

ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรม

ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านสื่อหนังสั้น

 เรื่อง    เงิน

cxcxc

dfdfdfdf

dffdfdfdf

ทีเซอร์หนังสั้นครับ….

…………นักแสดงทั้งหมด ครูและนักเรียน……..

ติดต่อ สพป.สก.1