แจ้งคณะกรรมการตัดสินและทีมที่เข้าแข่งขันแสดงมายากล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65

แจ้งคณะกรรมการตัดสินและทีมที่เข้าแข่งขันแสดงมายากล ป.1-ม.3 ให้ใช้สถานที่แข่งขันเดียวกันกับการแข่งขันแสดงตลก   ป.1-ม.3 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ห้องวิทยาศาตร์ ชั้น 3

ติดต่อ สพป.สก.1