แจ้งการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 (คอมพิวเตอร์ทุกรายการ)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (การแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ)

ผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ผู้เข้าแข่งขันนำ “หูฟัง” มาด้วยในวันที่ทำการแข่งขัน

ติดต่อ สพป.สก.1