การอบรมวิธีการตรวจสอบสายตาเบื้องต้นให้นักเรียน

แจ้งรายชื่อครูที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมวิธีการตรวจสอบสายตาเบื้องต้นให้กัยนักเรียน

ตามโครงการ “Sight for kids” ซึ่งสโมสรไลออนส์สากล เป็นผู้มาอบรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1

IMG1_0003

ติดต่อ สพป.สก.1