จัดส่งแบบทดสอบการอ่านการเขียน เดือนพฤศจิกายน (ศน.ประไพ)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทดสอบการอ่านการเขียนนักเรียน  ป.1-6 ประจำเดือน พฤศจิกายน  โดยใช้แบบทดสอบที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถเข้าไปเปิดที่ Remote Drive. กลุ่มนิเทศฯหน้าเว็บ สพป.สระแก้ว เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ย.58  แล้วรายงานผลทาง EMES ภายในวันที่ 30 พ.ย.58    11

ติดต่อ สพป.สก.1