โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ยินดีต้อนรับครูแองจี้ ^^

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้รับงบประมาณประสนับสนุนจากเทศบาลตำบลวังทองจ้างครูสอนภาษาชาวต่างชาติเพื่อสนับสนุนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษครูและนักเรียน  โดยภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกน้อยได้ต้อนรับคุณครู  แองจี้ ชาวแคเมอรูน มาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักเรียนทุกวัน  อังคารและวันพฤหัสบดี

ติดต่อเรา