ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านพระเพลิง

โรงเรียนบ้านพระเพลิง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง

ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษขึ้น

โรงยิมโรงเรียนบ้านพระเพลิงให้กับนักเรียน

เพื่อเตรียมรับมือกับประชาคมอาเซียนที่จะถึงนี้

  DSC06025 DSC06026 DSC06040DSC06032 DSC06044DSC06033   DSC06041 DSC06046 DSC06047 DSC06048 DSC06049 DSC06050 DSC06067 DSC06070 DSC06071 DSC06072 DSC06073 DSC06077 DSC06079 DSC06083 DSC06084 DSC06085 DSC06086 DSC06088 DSC06089 DSC06090 DSC06091 DSC06092 DSC06093 DSC06094 DSC06096 DSC06097 DSC06101 DSC06104 DSC06105 DSC06106 DSC06107 DSC06108 DSC06115 DSC06116 DSC06118 DSC06119 DSC06121 DSC06123 DSC06124 DSC06125 DSC06126 DSC06128 DSC06132 DSC06133 DSC06134 DSC06135 DSC06136 DSC06137ที่

ติดต่อเรา