รับสมัครโรงเรียนคู่ขนานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ตามที่  สพฐ.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีนโยบายเพื่อลดเวลาการเรียนภาควิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาและหลักสูตรที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดได้สมัครเป็นโรงเรียนคู่ขนานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เอกสารดังแนบ) หนังสือแจ้งลงในระบบ E-office ไปแล้วค่ะ 2341

ติดต่อ สพป.สก.1