กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองหล่อ อินทร์กลับ (ผู้เสียชีวิต) บิดานายพัฒนา อินทร์กลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

 

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองหล่อ อินทร์กลับ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันพุธที่ 11 – วันเสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

พิธีพระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.

 

 

47

ติดต่อ สพป.สก.1