แผนผังการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งทีี 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น นั้น 
ในการนี้ให้ทุกโรงเรียนที่มีรายชื่อเข้าแข่งขัน กิจกรรม “การปั้นดินน้ำมัน” และ “การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ” พิมพ์บัตรประจำตัวของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ตามลิงค์ ” http://central65.sillapa.net/sp-skw1/ ” โดยเลือกไปที่หัวข้อพิมพ์บัตรประจำตัว > ปฐมวัย > เลือกกิจกรรมที่ลงแข่งขันแล้วโหลดบัตรประจำตัวเข้าแข่งขัน 
หมายเหตุ : สำหรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันให้ใช้รูปแบบคล้องคอ , ให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแผนผังโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และลำดับการเข้าแข่งขันตามกิจกรรม ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
แผนผังโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
ฉีก ตัด ปะ
ปั้นดินน้ำมัน

ติดต่อเรา