สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์สระแก้ว มาฉายภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

จัดการฉายภาพยนต์เป็น  2  รอบ

รอบแรก  ป.1  –  ป.6

ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  –  11.30  น.

DSC05920 DSC05921 DSC05922 DSC05924

รอบ  2

ม.1  –  ม.3

ตั้งแต่เวลา  13.00 น.  –  15.30  น.

DSC05992 DSC05987 DSC05986 DSC05982 DSC05980 DSC05979 DSC05978 DSC05973 DSC05972 DSC05958 DSC05954 DSC05953 DSC05951 DSC05948 DSC05946 DSC05945 DSC05942 DSC05940 DSC05939 DSC05937 DSC05935 DSC05934 DSC05933 DSC05932 DSC05929 DSC05928