ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ASEAN กับ EU/OAS

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและการลงพื้นที่ภาคสนาม เรื่อง ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเนียกจากเอชีย และยุโรปกับลาตินอเมริกา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม Auditorium C Asean ชั้น ๑๐ อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.textbooksproject.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1