เปิดรับสมัครนักศึกาการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกาการศึกษาทางไกล ประเภทกาศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.dei.ac.th และ www.nfe.go.th สอบถาม โทร ๐๒-๓๘๑๖๖๕๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1