ประกาศแจ้งกิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์

ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 15 กิจกรรม คอมพิวเตอร์
ตามรายละเอียดที่แนบ  หากกิจกรรมใดไม่มีแจ้งตามรายละเอียด คณะกรรมการจะใช้ตามเกณฑ์การแข่งขัน

prakas

ติดต่อเรา