ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

IMG_4368IMG_4362 IMG_4363 IMG_4364 IMG_4366 IMG_4367  IMG_4369 IMG_4370 IMG_4371 IMG_4372 IMG_4373 IMG_4374 IMG_4378 IMG_4379 IMG_4380 IMG_4381 IMG_4383 IMG_4384 IMG_4385 IMG_4386 IMG_4387 IMG_4388 IMG_4389 IMG_4390 IMG_4391 IMG_4392 IMG_4393 IMG_4394IMG_5 IMG_4395 IMG_4396 IMG_4397 IMG_4398 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4401 IMG_4402 IMG_4403 IMG_4406 IMG_4407 IMG_4408 IMG_4409 IMG_4412

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1