การประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง เรื่องการจัดงานมหกรรมวิชาการ สู่ชุมชนตำบลพระเพลิงเทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสุจินต์ ศรีสรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายกิตติ ปักครึก นายก อบต. พระเพลิง พร้อมด้วยผู้บริหารในเครือข่ายพระเพลิง ร่วมประชุมวางแผนจัดงาน ในครั้งนี้ด้วย และได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก อบต.พระเพลิง จำนวน ๑๗๐,๐๐๐บาท

12218193_1097179656973454_246825852_o 12218198_1097179626973457_979779080_o 12218710_1097179586973461_1602768892_o 12227391_1097179650306788_1176939643_o 12228076_1097179663640120_853543702_o 12235277_1097179600306793_1728379145_o 12236556_1097179610306792_521389727_o 12236593_1097179636973456_1302472250_o 12242738_1097179580306795_875882469_o 12242882_1097179593640127_1651036362_o

ราชัน เทวัน   ถ่ายภาพ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1