วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ ๑ “สมมาน้ำเดือนเพ็ง เส็งประทีป” ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1