ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ คุณจำลอง บุญเรืองโรจน์ โทร๐๘๑ – ๔๓๑ ๙๔๗๓ ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา