ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

 

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

นายสนั่น  มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสามชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
และร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการต่อไป

IMG_8626  IMG_8632  IMG_8620

IMG_8580  IMG_8581  IMG_8635

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
www.klong13.com

ติดต่อ สพป.สก.1