โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวา
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
IMG_5195 IMG_5198 IMG_5200 IMG_5201 IMG_5206 IMG_5210 IMG_5220 IMG_5230 IMG_5233 IMG_5236 IMG_5238

ติดต่อ สพป.สก.1