โตโยต้าสระแก้วรับบริจาคโลหิต

 

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยใจถวายพ่อของแผ่นดิน” น้อมถวายเป็นพระราชกุศล มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โชว์รูม โตโยต้าสระแก้ว ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น.

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

 

ติดต่อ สพป.สก.1