สพป.สระแก้ว เขต ๑ ต้อนรับ ท่านไสว สารีบท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีต้อนรับ นายไสว สารีบท เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภั้กดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

IMG_3491 IMG_3500 IMG_3501 IMG_3507 IMG_3520 IMG_3523 IMG_3537 IMG_3544IMG_1994IMG_2006IMG_2084IMG_2091IMG_2092IMG_2093IMG_2098IMG_2104IMG_2107IMG_2109IMG_2111IMG_2112IMG_2113IMG_2115IMG_2119IMG_2120IMG_2124IMG_2126IMG_2128IMG_2129IMG_2134IMG_2135IMG_2137IMG_2138IMG_2140IMG_2142IMG_2143IMG_2145IMG_2147IMG_2148IMG_2153IMG_2155IMG_2157IMG_2158IMG_2159IMG_2161IMG_2165IMG_2167IMG_2174IMG_2178IMG_2179IMG_2181IMG_2183IMG_2184IMG_3614IMG_3617IMG_3624IMG_3625IMG_3626IMG_3627IMG_3629IMG_3630IMG_3632IMG_3634IMG_3637IMG_3640IMG_3643IMG_3645IMG_3648IMG_3649IMG_3650IMG_3652IMG_3653IMG_3655IMG_3657IMG_3659IMG_3661IMG_3663IMG_3666

ทีมงานประชาสัมพันธ์        ถ่ายภาพ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว สารีบท  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1