ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12345

ติดต่อเรา