โครงการจิตอาสาพี่ใจดี

โครงการจิตอาสาพี่ใจดี เลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน

จากนักศึกษามหาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558DSCF4363 DSCF4365 DSCF4368 DSCF4372 DSCF4378 DSCF4379 DSCF4380

 

Message us