คุณหมอมาฉีดวัคซีนให้เด็กๆ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง
ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
MOO1 MOO2 MOO3 MOO4 MOO5 MOO6 MOO7

ติดต่อ สพป.สก.1