ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมในวันที่  14  พฤศจิกายน  2558  ที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  ให้นำวัสดุอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอี้  ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง

ติดต่อ สพป.สก.1