การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ด้วยอำเภอวังสมบูรณ์ สำรวจความต้องการรับความช่วยเหลือด้านความจำเป็นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

โดยกรอบแบบสำรวจความต้องการรับความช่วยเหลือ ส่งที่  [email protected] ภายในวันที่ 30  พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น.    

แบบฟอร์มดาว์นโหลดได้ที่ >>>>>>>>downlond

ติดต่อเรา