ประชุมผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
IMG_5047 IMG_5039 IMG_5038 IMG_5030 IMG_5014 IMG_5003 IMG_4998 IMG_4994 IMG_4989 IMG_4981 IMG_4979 IMG_4972 IMG_4964 IMG_4963

ติดต่อ สพป.สก.1