ประกาศโรงเรียนบ้านท่าตาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็น

พนักงานราชการ ที่โรงเรียนบ้านท่าตาสี ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น.

พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันที


1