ประชุมเตรียมการต้อนรับ ผอ.ไสว สารีบท

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายไสว สารีบท อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเดินทางมาเป็น ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

IMG_4140 IMG_4141 IMG_4142 IMG_4143 IMG_4144 IMG_4145

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1