โรงเรียนในตำบลวังทองและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 ส่งเงินค่าฌาปนกิจ

แจ้งโรงเรียนในตำบลวังทองและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 นำส่งเงินฌาปนกิจ เพื่อช่วยเหลือครูเบญจวรรณ โตส้ม เนื่องจากบิดาเสียชีวิต โดยนำส่งเงินฌาปนกิจให้กับเจ้าหน้าที่การเิงินโรงเรียนบ้านวังทอง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557

ติดต่อเรา