ติดตาม การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รร.บ้านคลองธรรมชาติและ รร.บ้านพระเพลิง

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดการศึกษาตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ และโรงเรียนบ้านพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานและรับทราบปัญหา โดยมุ่งจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างมีความสุข

IMG_4089 IMG_4091 IMG_4092 IMG_4093 IMG_4095 IMG_4097 IMG_4098 IMG_4101 IMG_4102 IMG_4117 IMG_4119 IMG_4126 IMG_4127 IMG_4128 IMG_4129 IMG_4130 IMG_4131 IMG_4132 IMG_4133 IMG_4138

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1