ค่ายปฏิบัติธรรม โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายปฏิบัติธรรมเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ อ.เขาฉกรรจ์ ซึ่งดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 – 6   พฤศจิกายน 2558

IMG_4062IMG_3994 IMG_3995 IMG_3997 IMG_4000 IMG_4001 IMG_4003 IMG_4004 IMG_4005 IMG_4014 IMG_4017 IMG_4023 IMG_4029 IMG_4031 IMG_4041 IMG_4056

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์         อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา