ด่วน…แจ้งขยายเวลาการเปลี่ยนชื่อนักเรียน/ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65 ปี 2558

แจ้งขยายเวลาการเปลี่ยนชื่อนักเรียน/ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65 ปี 2558  ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ทางเขตจะปิดระบบในเวลา 16.30 น. และโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้แนบไฟล์แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนชื่อนักเรียน/ครู กรุณาแนบไฟล์เอกสารการขอเปลี่ยนมาด้วยค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1