กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อนิยม เกตุเล็ก

กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อนิยม  เกตุเล็ก ณ วัดเนินสะอาด(บ้านหอยน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันอังคารที่ 3 – วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 20.00 น.

พิธีพระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1