ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 2

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2

29 ตุลาคม 2558

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_1545 IMG_1546 IMG_1562 IMG_1564 IMG_1574  IMG_1591 IMG_1596 IMG_1600 IMG_1603 IMG_1607 IMG_1613 IMG_1622 IMG_1632 IMG_1641 IMG_1645 IMG_1649 IMG_1662

รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา