ประชุมผู้บริหารเดือนพฤศจิกายน ๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ) เป็นประธาน ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

IMG_3898 IMG_3899 IMG_3900 IMG_3901 IMG_3902 IMG_3903 IMG_3904 IMG_3905 IMG_3906 IMG_3907 IMG_3908 IMG_3910 IMG_3915 IMG_3918 IMG_3919 IMG_3920 IMG_3921 IMG_3922 IMG_3923 IMG_3924 IMG_3925 IMG_3926 IMG_3927 IMG_3928 IMG_3929 IMG_3930 IMG_3931 IMG_3932 IMG_3933 IMG_3934 IMG_3935 IMG_3936 IMG_3937 IMG_3938 IMG_3940 IMG_3941 IMG_3942 IMG_3943 IMG_3944 IMG_3945 IMG_3946 IMG_3947 IMG_3948 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3951 IMG_3952 IMG_3953 IMG_3954 IMG_3955 IMG_3956 IMG_3957 IMG_3958 IMG_3959 IMG_3960 IMG_3961 IMG_3962 IMG_3963 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967 IMG_3968 IMG_3969 IMG_3970

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1