เรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งผอ.ธนยง สีมาคูณ โรงเรียนบ้านวังยาง

เนื่องจากผอ.ธนยง สีมาคูณ ได้รับการย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านด่าน อรัญประเทศ จึงเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงส่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.58 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป    และร่วมเดินทางไปส่งที่ ร.ร.บ้านด่าน ในวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 58   เวลา 08.30 น.

ติดต่อ สพป.สก.1