ประกาศ ยกเลิกสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน

ขอยกเลิกประกาศ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน

ประกาศยกเลิก