การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.วันแข่งขัน 12-16 พฤศจิกายน 2558 ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.สระแก้ว เขต 1

2.เขตฯ เปิดโอกาสให้โรงเรียนแก้ไขรายชื่อนักเรียน/เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก  ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.สระแก้ว เขต 1

3.เขตฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(ส่งทางระบบ e-office) และเชิญประชุมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. และในเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) จึงขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

4.เกณฑ์การแข่งขันใช้เกณฑ์ของระดับภาค ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ให้ศึกษารายละเอียดที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง

ติดต่อ สพป.สก.1