ติดตามการดำเนินการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องในสังกัดเพื่อติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มวันเปิดเทอม ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ออกตรวจเยี่ยม ๓ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.อนุบาลคลองหาด ร.ร.บ้านเขาแหลม และ ร.ร.ชุมชนบ้านตาหลังใน

IMG_3413 IMG_3414 IMG_3415 IMG_3416 IMG_3417 IMG_3418 IMG_3419 IMG_3420 IMG_3421 IMG_3422 IMG_3423 IMG_3424 IMG_3426 IMG_3433 IMG_3434 IMG_3435 IMG_3436 IMG_3437 IMG_3438 IMG_3439 IMG_3440 IMG_3442 IMG_3443 IMG_3444 IMG_3445 IMG_3446 IMG_3447 IMG_3448 IMG_3450 IMG_3451 IMG_3452 IMG_3453 IMG_3454 IMG_3457 IMG_3458 IMG_3459 IMG_3460 IMG_3461 IMG_3462 IMG_3463 IMG_3464 IMG_3465 IMG_3466 IMG_3467 IMG_3468 IMG_3469 IMG_3470 IMG_3476 IMG_3487 IMG_3488 IMG_3489 IMG_3490 IMG_3491 IMG_3493 IMG_3500 IMG_3501 IMG_3502 IMG_3503 IMG_3504 IMG_3508 IMG_3509 IMG_3510 IMG_3511 IMG_3512 IMG_3514 IMG_3516 IMG_3517 IMG_3519 IMG_3520 IMG_3521 IMG_3525 IMG_3526 IMG_3528 IMG_3529 IMG_3530 IMG_3532 IMG_3535 IMG_3536 IMG_3537 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3540 IMG_3541 IMG_3542 IMG_3543 IMG_3544 IMG_3545 IMG_3546 IMG_3547 IMG_3548 IMG_3550 IMG_3552 IMG_3553 IMG_3554 IMG_3555 IMG_3557 IMG_3558 IMG_3559 IMG_3560 IMG_3561 IMG_3562 IMG_3565 IMG_3566

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1