ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) เป็นประธานและปฐมนิเทศ ผู้ที่ขึ้นลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

IMG_3391 IMG_3392 IMG_3393 IMG_3394 IMG_3395 IMG_3396 IMG_3397 IMG_3398 IMG_3399 IMG_3400 IMG_3401 IMG_3402 IMG_3403 IMG_3404 IMG_3405 IMG_3406 IMG_3407 IMG_3408 IMG_3410

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา