แจ้งยกเลิกหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว4072 เรื่อง กำหนดวันแข่งขันและการแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูฝึกสอน

ยกเลิกหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว4072 เรื่อง กำหนดวันแข่งขันและการแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เขตพื้นที่การศึกษา

ส่วน เรื่อง กำหนดการวันแข่งขันและการแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เขตพื้นที่การศึกษา ฉบับใหม่ จะดำเนินการส่งอีกครั้งค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1