เรียนเชิญร่วมรดน้ำศพ

ขอเรียนเชิญร่วมรดน้ำศพ นายนิยม  เกตุเล็ก บิดา ผอ.สถิตย์  เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม และผอ.เสถียร  เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ในวันที่อังคาร ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดเนินสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1