ทำก๊วยจั๊บโรงทาน ร่วมงานกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์เนินสายฝน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ทำก๊วยจั๊บโรงทาน ร่วมงานกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์เนินสายฝน
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
KATIN1 KATIN2 KATIN3 KATIN4 KATIN5 KATIN6 KATIN7 KATIN8 KATIN9 KATIN10 KATIN11 KATIN12 KATIN13 KATIN14

ติดต่อ สพป.สก.1