สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มีความประงสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ptt1.net/ โทร ๐๒ – ๕๘๑๔๔๘๑ ต่อ ๓๐๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1