ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันการตอบปัญหาอังกฤษออนไลน์

บริษัท อิงลิชออนไลน์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันการตอบปัญหาอังกฤษออนไลน์ EOL System เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.EngTest.net ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๒-๑๗๐๘๗๒๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา