การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. แจ้งโรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(วัน เวลา สถานที่แข่งขัน) ได้ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สพป.สระแก้ว เขต 1

2. หากประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ดำเนินการได้ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 หลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้อีก

3. ให้ศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน(มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ที่เว็ปไซด์ของระดับภาค(จังหวัดอ่างทอง)

ติดต่อเรา