ประชุมวางแผน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

IMG_01 IMG_3354 IMG_3355 IMG_3357 IMG_3358 IMG_3359 IMG_3360 IMG_3362 IMG_3363 IMG_3364 IMG_3366 IMG_3367 IMG_3368 IMG_3370 IMG_3371 IMG_3372 IMG_3373 IMG_3374 IMG_3375 IMG_3376

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1